App + Web: Nová generace analytiky

Potřeba analyzovat provází web už od jeho počátku, kdy si jednotliví vědci počítali počty přístupů k jejich souborům a poměřovali se navzájem, čí texty jsou čtenější. 

V pozdější době, kdy weby začaly být interaktivní a nastoupila internetová reklama, se analytika stala nedílnou součástí každého většího projektu. V dnešní době se při zmínce o digitální analytice nejčastěji vybaví jména jako Adobe nebo Google. V dnešním článku se budeme zabývat druhým z nich, přesněji jednou z novinek od Googlu, a tou je App + Web.

Proč Google přišel se změnou?

Mnozí se shodnou na tom, že Google vytvořil výborný nástroj pro analytiku webů: Google Analytics. Proč tedy vytvářet něco jiného? Odpovědí je právě ono klíčové slovo „webová“ analytika. Trend se změnil a v několika posledních letech prudce narostl počet lidí, kteří používají pro prohlížení webového obsahu místo počítače telefon. Aktuální čísla se pohybují někde okolo poloviny a stále rostou. Výsledkem je nespočet aplikací nahrazujících původní webový obsah, které jsou přizpůsobené přímo telefonu a dovolují plně využívat jeho výhod.

První odpovědí na tento trend byl Firebase. Platforma nejen pro analytiku do mobilních aplikací. Firebase se po nepříliš úspěšném startu otřepal a začal se dostávat do čím dál tím většího povědomí. Tou dobou se ale začal objevovat  poměrně častý problém: Jak sjednotit měření webu a mobilní aplikace? Po dlouhých měsících vydal Google jasnou odpověď a tou je App + Web, platforma pro cross-device analytiku.

Co je App + Web a proč ho potřebujete?

Kam tedy App + Web zařadit? Je to úplně něco nového, kvůli čemu budepotřeba přepsat aktuální analytiku v mobilních aplikacích i na webu?

U mobilních aplikací je odpověď jednoduchá. Ne. App + Web si bere data z Firebase a propojení tak jde udělat na pár kliknutí.

U webu je to trochu složitější. Jelikož App + Web využívá analytiku druhé generace, není možné použít stávající řešení. V případě, že jste ale používali Google Tag Manager, bude pro vás práce spíše o několika úpravách.

K otázce, zda App + Web využít, bude odpověď na většinu případů ano. Pokud máte pouze mobilní aplikaci, tak můžete využít nového nástroje Analyzátor, který dovoluje vytvářet detailnější pohledy na data, než Firebase, a o kterém si povíme později.

Pro ty z vás, kteří využívají free verzi Google Analytics je dobrou zprávou, že budou moci využít App + Web pro zasílání dat do BigQuery. Tímto způsobem se dá například vyhnout samplingu dat, nebo sledovat raw data a vytvářet nad nimi složitější dotazy. A pokud máte mobilní aplikaci spolu s webovým bratříčkem, tak je App + Web jasnou volbou.

Kde App + Web najdu, jak vypadá a co umí?

App + Web se ukrývá jako property v Google Analytics. Pokud provedete propojení pomocí Firebase vytvoří se vám v Google Analytics automaticky. Na obrázku v sekci Properties & Apps je vidět na prvním místě klasická GA Property a pod ní máme App + Web, tak se na ni podíváme.

Na záložce Home je vidět hned několik základních pohledů na sbíraná data. Pro ty, kteří už se setkali s Firebase, ano je to Dashboard z Firebase.

Celá sekce Reports nabízí různé pohledy na data podle druhu zájmu. Následující obrázek ukazuje, jak vypadá například záložka Users.

Sekce Events a Configure jsou také známé z Firebase. Events je sekce, která spravuje eventy a jejich nastavení (globální proměnné, nastavení konverzí, apd.). V sekci Configure najdeme nastavení publik, nastavení uživatelských proměnných a nástroj debug view. Co je ovšem nové, je sekce Explore se záložkou Analysis.

Jde o nástroj pro detailnější pohled na data. Dají se zde vytvořit vlastní pohledy, možnosti filtrování a mnoho dalšího. Za zmínku stojí i to, že Analysis dovolují oproti Firebase vytvářet uzavřené funnely.

Detailnější popsání by vydalo na samotný článek a možná, že se tak i stane.

Na následujícím obrázku je například zachycena návaznost eventů při průchodu aplikací.

Má to i svá ale?

Jako první je potřeba zmínit, že App + Web je stále ve vývoji a chybí mu značná část funkcionalit, které jsou sice už ohlášené, ale zatím nerealizované. Tudíž aktuální rozsah možností App + Web není ani zdaleka konečný.

Jediné, co aktuálně omezuje je maximální počet veřejných parametrů, který je stanoven na 100 (50 numerických a 50 textových), kde se pro každý event započítávají parametry zvlášť.

Pokud tedy budu mít event „open_on_page“ s parametrem „page“ a event „next_page“ také se stejným parametrem „page“ počítají se tyto parametry za dva globální parametry.

Bez označení parametru jako veřejného ho nemůžeme v rámci App + Web sledovat. Data nám ale zůstanou uložena v BigQuery.

Je tedy potřeba se dobře rozhodnout, co budete chtít sledovat ve App + Web a co až v rámci komplexních reportů, které budou tvořeny nad daty z BigQuery.

Další na co je potřeba brát zřetel je Data Retention. Aktuálně je pro App + Web jen 2 měsíce. Čtrnácti měsíční verze je zatím stále ve vývoji.

Závěrem

App + Web je něco, co bylo už od uvedení Firebase a oznámení ukončení Google Analytics Mobile SDK potřeba.

Sice je stále ve vývoji, ale už teď nabízí výhody, díky kterým stojí za to ho začít využívat. A pokud ne využívat, tak určitě aspoň sledovat. Všechno totiž nasvědčuje tomu, že se z App + Web stává velmi silný nástroj, který do budoucna bude mít minimálně stejně silnou pozici, jako má dnes Google Analytics.

Mluvíme z vlastních zkušeností, jelikož se v Optimics App + Web již věnujeme, a to jak testováním tak i realizacemi řešení pro klienty,   kdy jsme koncem roku 2019 realizovali rozsáhlou implementaci App + Web pro Český Rozhlas. Článek o tomto projektu si na našich stránkách budete moci přečíst již brzy.

Jsme tu nachystaní

Řekněte si
o kvalitní pomoc

Hledáte cestu?

My ji známe
a doprovodíme vás

Zamrzli jste?

Pojďte to rozhýbat

Dochází vám dech?

Nekdy je třeba
prostě zpomalit...